Cytologia Warszawa. Badanie ratujące życie.

Cytologia Warszawa. Badanie ratujące życie.

Rekomendacje Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy służą zwiększeniu efektywności wykrywania stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Dodatkowo zapewnienie racjonalności sfinansowania badań diagnostycznych na etapie pogłębionym, weryfikującym nieprawidłowe wyniki programu przesiewowego. Do najważniejszego celu populacyjnych badań przesiewowych zalicza się wykrywanie bezpośrednich prekursorów raka, tj. zmian CIN2, CIN3, AIS (rak gruczołowy in situ) i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Ponadto, zastosowanie pogłębionej diagnostyki umożliwiającej wczesne i skuteczne postawienie rozpoznania histologicznego oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia. W programach przesiewowych średnio nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych stanowią od 1% do 8% wszystkich ocenianych rozmazów.

Cytologia Warszawa. Ocena wyniku cytologicznego.

W ocenie wyników cytologicznych bierze się pod uwagę system Bethesda 2001. Prawidłowy wynik cytologiczny wg systemu Bethesda 2001 określony jest jako brak podejrzeń śródnabłonkowej neoplazji oraz raka (ang. NILM – No Intraepithelial Lesion or Malignancy). Nieprawidłowe uznaje się wyniki cytologiczne:

– ASC – atypowe komórki nabłonka płaskiego, grupa ta dzieli się na podgrupę: ASC-US – atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu oraz ASC-H – atypowe komórki nabłonkowe, bez wykluczenia zmian HSIL,

– LSIL – zmiany w komórkach nabłonka płaskiego o małym stopniu,

– HSIL – zmiany w komórkach nabłonka płaskiego o dużym stopniu,

– AGC – atypowe zmiany w komórkach gruczołowych.

Cytologia warszawa. Cele dalszej diagnostyki. Jeśli pacjentka posiada nieprawidłowy wynik rozmazu, celem dalszej diagnostyki jest potwierdzić lub wykluczyć śródnabłonkową neoplazję (CIN) lub raka. Odpowiednio zastosowane metody diagnostyczne etapu pogłębionego umożliwiają wcześnie uzyskać ostateczne rozpoznanie histologiczne i szybko wdrożyć postępowanie terapeutyczne, a także zweryfikować fałszywie dodatnie wyniki cytologiczne. Nie wszystkie nieprawidłowe wyniki przesiewowego badania cytologicznego oznaczają zmiany CIN, AIS, czy rak płaskonabłonkowy. Potrzebna jest dalsza diagnostyka.

Cytologia Warszawa. Metody diagnostyczne w weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologii. Najskuteczniejszą metodą, potwierdzającą lub wykluczającą obecność CIN lub raka szyjki macicy jest badanie histologiczne. Dodatkowo stosuje się: powtórne badania cytologiczne, test HPV (test DNA HR HPV i test mRNA HR HPV), badania kolposkopowe z wykonaniem biopsji oraz diagnostyczno-terapeutyczne wycięcie zmiany na szyjce macicy + ocena histologiczną uzyskanego materiału. Badanie cytologiczne (cytologia) wykonuje się pobierając komórki z tarczy i kanału szyjki macicy, za pomocą szczoteczki na szkiełko podstawowe, utrwalone do 20 sekund w alkoholu lub przy użyciu preparatu typu cytofix. Badanie cytologiczne jest to test przesiewowy i nie należy traktowane, jako rozpoznanie ostateczne zmian szyjki macicy. Potrzebne są dodatkowe działania, potwierdzające rozpoznanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post